Jednolity Plik Kontrolny - potrzebujesz pomocy?Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązkiem raportowania danych w formie JPK będzie objęty każdy przedsiębiorca prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych.

Jeśli Twój system informatyczny nie posiada funkcjonalności wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego, a jego dostosowanie jest zbyt drogie, albo wręcz niemożliwe, sugerujemy wykorzystanie mechanizmu zaporojektowanego przez firmę Soneta z Krakowa.

Nie musisz zmieniać swojego oprogramowania - prawdopodobnie uda się je połączyć z systemem enova365 tak, aby sprostać wymogom ustawodawcy.